Subaşı Mah. Çevre Yol Cad. Artes Otel Yanı Defne / HATAY

MegaTamir T503

İki bileşenli, solventsiz, epoksi reçine esaslı, yapıştırma ve tamir malzemesidir.
MegaTamir T503; mevcut betonun yeni beton ile yapışmasını sağlar. Beton, taş, metal, ahşap, harç, tuğla, prefabrik beton, epoksi, CTP parçalarının kendi aralarında ve birbirlerine yapıştırılmasında kullanılır. Metal profillerin betona ve birbirlerine yapıştırılmasında kullanılır. Yapısal olmayan beton ve çatlak tamiratında kullanılır. İç ve dış mekanlarda yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.
 
Performans
Basınç mukavemeti: 60–70 MPa TS EN 1504-4 :2008
Eğilme mukavemeti: 25–30 MPa TS EN 1504-4 :2008
Çekme mukavemeti: 15–20 MPa TS EN 1504-4 :2008
Betona yapışma mukavemeti: 2,75-3,25 Mpa TS EN 1504-4 :2008
 
Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.
 
Uygulama Sınırları
Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi – Kap Ömrü: (23 °C)- 30 dakika
Yeni betonun üzerine yapıştırılma süresi (Çalışma süresi): (23 °C)-105 dakika / (35°C)-45 dakika
Kullanıma açılma süresi (Tam kuruma süresi): (23 °C)- 12 saat
 
Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.
 
Teknik Özellikler
a. Kimyasal Yapı: Epoksi esaslı, solvent içermeyen yapıştırma ve tamir malzemesi
b. Renk: Açık gri
c. Yoğunluk: 1,40 ± 0,1 gr/cm³
 
Karışım Oranı
A bileşeni (2,5 kg) ve B bileşeni (1,25 kg) tamamen karıştırılmalıdır.
 
Tüketim / Sarfiyat
1 m²’de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 1,4 kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.
 
Ambalaj
MegaTamir T503; net 2,5 kg’lık A bileşeni ve 1,25 kg’lık B bileşeni ile plastik kovalarda set olarak sunulmaktadır.
 
Referans Standartları
Referans Standartları
 
a) Onaylar/Standartlar
• TS EN 1504-4
b) Bayındırlık Bak. Poz No.
• Bayındırlık Bak. Poz. No.: 04.613 /8A
8. KALİTE BELGELERİ
• TS EN 1504-4’e uygundur.
 
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dış Mekan Duvar;
• Yeni- eski beton
• Demir - çelik
• Taş, tuğla, ahşap, metal profil, duvar seramikleri, doğal taş, granit ve mermer
İç ve Dış Mekan Zemin;
• Yeni- eski beton
• Demir - çelik
• Taş, tuğla, ahşap, metal profil, yer seramikleri, doğal taş, granit ve mermer
 
Yüzey Hazırlığı :
• Uygulama yapılacak yüzey, su birikintisinden, buz parçalarından, yüzeydeki tortulardan, toz, gres ve yağdan, inşaat atığından, bitümden arındırılmalıdır. Çimento şerbeti temizlenmeli, yüzey tel fırça gibi mekanik yöntemlerle pürüzlü hale getirilmelidir. Çelik yüzeylerde pas varsa mekanik olarak temizlenmelidir.
• Yatayda bulunan yapısal olmayan çatlaklar ve oyuklarda tamirat amaçlı kullanılacaksa çatlaklar ve oyuklar uygulama öncesi basınçlı hava ile temizlenmelidir. Uygulama yapılacak eski beton yüzeyin minimum 30 N/mm2 basınç mukavemetine sahip olması gerekmektedir.
Uygulama Yöntemleri :
• Ürün karıştırıldıktan sonra yüzeye fırça, rulo veya sprey ile uygulanabilir. Nemli yüzeylerde, ürünün yüzeye fırça ile iyice yedirilmesini sağlanmalıdır.
• MegaTamir T503 ürününün çalışma süresi bitmeden yeni beton dökümü gerçekleştirilmelidir.
 
Uygulama Önerileri :
• MegaTamir T503, soğuk havalarda depolananan ürünlerde kıvam artışı gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda malzeme, uygulamadan 24 saat önce sıcak bir ortama alınmalı veya karışım yapılmadan önce sıcak su dolu bir kabın içinde normal kıvamına dönmesi sağlanmalıdır.
• Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Epoksi esaslı ürünlerin kap ömrü ve çalışma süreleri, ortam nemliliği ve sıcaklığına bağlı olarak sıcak ortamlarda azalmakta ve soğuk ortamlarda artmaktadır. Uygulamadan en iyi performansı alabilmek için önerilen yüzey ve ortam koşullarında çalışılmalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileşenleri haricinde karışım içerisine yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir. • Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
• Düşük sıcaklıklar prizi yavaşlatırken, yüksek sıcaklıklar prizi hızlandıracaktır. Harcın en verimli bir şekilde uygulanması için, belirtilen sıcaklık aralığına uyulması önerilir.
• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
• Değişik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız.
 
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
 
Ürün Avantajları
• Nemli yüzeylere uygulanabilir.
• Nemden etkilenmez.
• Astar gerektirmez.
• Yüksek çekme dayanımına sahiptir.
• Düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.
• Kolay uygulanır.
• Büzülme yapmaz.
• Solvent içermez, çevre dostudur.

Diğer KYK Yapı Kimyasalları

KYK Yapı Kimyasalları ile Yaşam Alanlarınız Daha Güvenli