Subaşı Mah. Çevre Yol Cad. Artes Otel Yanı Defne / HATAY

KYK

MegaTamir EpoGrout T502

İki bileşenli, solventsiz, epoksi bağlayıcılı, mekanik, kimyasal etkilere ve vibrasyona dayanıklı, akışkanlık özelliği olan montaj ve grout harcıdır.
MegaTamir EpoGrout; yük taşıyıcı satıhlarda, makine temellerinde, makine montaj ve kolon altı plakaları, kompresör, yüksek devirli türbin, vinç raylarının montajında, dinamik yüklere, sürtünme ve darbeye dayanıklı kaplama, onarım, dolgu ve yatay çatlak tamir malzemesi olarak depo ve yükleme alanlarında, endüstriyel zeminlerde, hava alanı, pist ve apronlarında, köprü mesnetlerinde kullanılır. İç ve dış mekanlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.
 
Performans
Sertlik (shore D sertlik): 83 (ASTM D 2240; DIN 53505)
Eğilme mukavemeti: 45 N/mm2 (DIN 52371; TS 985)
Çekme mukavemeti: 19 N/mm2 (DIN 53504; TS 1967)
Basınç dayanımı 1. gün: 45 N/mm2 (TS EN 12190)
Basınç dayanımı 7. gün: 70 N/mm2 (TS EN 12190)
Basınç dayanımı 14. gün: 70 N/mm2( TS EN 12190)
 
Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yukarıda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.
 
Uygulama Sınırları
Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi - Kap ömrü: Maksimum 1 saat
Ön kuruma: Minimum 8 saat
Trafiğe açılma süresi: Minimum 24 saat
Tam kürlenme: Minimum 1 hafta
 
Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Yukarıda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.
 
Teknik Özellikler
a. Kimyasal Yapı: Epoksi reçine esaslı, solvent içermeyen grout harcı
b. Yoğunluk: 2,0± 0,1 gr/cm³
c. Yüzeysel Kuruma: 5 - 6 saat
 
Karışım Oranı
A bileşeni (reçine - 85 birim) ile B bileşeni (sertleştirici - 15 birim) karıştırılır.
 
Tüketim / Sarfiyat
1 m2’de 1 mm kalınlık için önerilen sarfiyat miktarı; 1,90-2,10 kg’dır. Bu değer, yüzey ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.
 
Ambalaj
MegaTamir EpoGrout; net 12,75 kg’lık A bileşeni ve 2,25 kg’lık B bileşeni kovalarda set olarak sunulmaktadır.
 
Referans Standartları
a. Onaylar/Standartlar
a. Bayındırlık Bak. Poz No.
• Bayındırlık Bak. Poz No.: 04.613/8E
 
Uygulama Yüzeyleri
İç ve Dış Mekan Zemin;
• Çimento esaslı şap
• Beton 
• Metal
 
Yüzey Hazırlığı :
• Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
• Betonun minimum 28 gün kürlenmiş olması şarttır. Betonun basınç mukavemeti minimum 25 N/mm2 olmalıdır.
• Uygulamadan önce zeminin tamamen kuru olmasına dikkat edilmelidir. Betonun nem oranı maksimum %5 olmalıdır.
• Malzeme ile temas edecek tüm metal plaka ve açıkta kalmış donatılar uygun bir şekilde kumlanmalı, bu işlemi takip eden 4 saat içinde yüzey uygun bir astar ile astarlanmalıdır.
Uygulama Yöntemleri :
• Ürün akışkan kıvamdadır ve dökülerek uygulanır. Mala veya spatula ile yayılarak şekillendirilir. Geniş plakaların altına yapılacak dolgularda döküm tek taraflı yapılmalı ve hava ceplerinin oluşmamasına dikkat edilmelidir. Döküm yapıldıktan sonra malzeme şişlenerek havasını atmasına yardımcı olunmalıdır.
• Malzemenin yayılma özelliğinden dolayı, doldurulacak boşluk etrafı kalıplanmalıdır. Kalıp kenar ve ek yerleri iyice kapatılmalıdır. Kürlenmeyi takiben kalıpların kolayca sökülebilmesi için temas eden kısımların kalıp ayırıcı MegaKalıp MY ile kaplanması uygun olur. Malzemenin döküleceği taraftaki kalıp genişliği 50 mm’den fazla olmamalıdır.
• Rahat ve sürekli akışkanlık için malzemenin minimum 150 - 200 mm yükseklikten dökülmesi uygundur.
• Malzemenin, taban plakasının altı ile tam bir temas sağlaması, arada hava boşluğu kalmaması için başlık uygulama süresince sabit tutulmalı, uygulama mümkünse kesintisiz yapılmalı, bunun için de karışım miktarları önceden hesaplanmalıdır.
Uygulama Önerileri :
• 10°C’nin altında ve bağıl nemin %75’in üzerinde olduğu ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Yüzey sıcaklığı, çiğlenme noktasının minimum 3°C üzerinde olmalıdır.
• Özellikle sıcak ortamlarda karışım yapıldıktan sonra karışım kovasında bekletilmemeli ve geniş yüzey alanı olan bir kaba veya uygulama zeminine aktarılmalıdır.
• Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
• Tek katta 10 - 50 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. 50 mm’den kalın uygulamalar ve geniş hacimler tabakalar halinde dökülmelidir. Tabakalar halinde döküm yapılırken, bir önceki tabaka sertleşmiş ve soğumaya başlamış olmalıdır.
• Formik asit, asetik asit ve yüksek konsantrasyonlu diğer asitlerin bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. 
• Soğuk derzlerin esnek veya hareketli yapısal derzlerin doldurulmasında kullanılmamalıdır. Bu yerlerde Megaİzo PU Mastik LM veya Megaİzo PU Mastik HM ürünleri tercih edilmelidir.
• Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.Epoksi esaslı ürünlerin kap ömrü ve çalışma süreleri, ortam nemliliği ve sıcaklığına bağlı olarak sıcak ortamlarda azalmakta ve soğuk ortamlarda artmaktadır. Uygulamadan en iyi performansı alabilmek için önerilen yüzey ve ortam koşullarında çalışılmalıdır.
• Jelleşmeye başlamış olan karışım uygulanmamalıdır.
• Uygulama esnasında ürünün bileşenleri haricinde karışım içerisine yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
• Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
• Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
• 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır. 
• Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
• Düşük sıcaklıklar prizi yavaşlatırken, yüksek sıcaklıklar prizi hızlandıracaktır. Harcın en verimli bir şekilde uygulanması için, belirtilen sıcaklık aralığına uyulması önerilir. 
• Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir. 
• Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır. 
• Değişik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız.
Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +10°C ve +35°C arasında olmalıdır.

Diğer KYK Yapı Kimyasalları

KYK Yapı Kimyasalları ile Yaşam Alanlarınız Daha Güvenli